رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: کمک خیران سلامت به مردم استان کم برخوردار گیلان به خواست خدا، افزایش و احیا اعتماد عمومی به دانشگاه و استمداد طلبیدن از ظرفیت بی نظیر خیران و مشارکت خیرخواهانه و نوعدوستانه نیکوکاران سلامت است.

به گزارش ندای گیلان از رشت، محمدتقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سومین کارگاه آموزشی مدیریت سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه در سالن اجلاس حوزه ریاست با تقدیر از تلاش های دست اندرکاران این مدیریت، اظهار کرد: خوشبختانه در راستای توسعه مشارکت و افزایش امید در نظام سلامت، حضور خیرین سلامت در گیلان مضاعف شده است.

وی با اشاره به حضور پر رنگ خیرین سلامت در گیلان، افزود: یکی از خیران نظام سلامت در گیلان دکتر پیروز است که با نیت پاک و هبه ارزشمند وی، توسعه قطب درمانی شرق گیلان را شاهد خواهیم بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به سبقه ۱۰ ساله تشکیل مجمع خیرین سلامت در گیلان، گفت: پیش از دوره کنونی، اوج مشارکت خیران در نظام سلامت گیلان مربوط به دوران پاندمی کرونا بود در حالیکه امروزه استاد پیروز، مادر شهید شاغلانی لور، حاجیه‌خانم صدیقه نوروز تفرشی، حاج‌آقا درویش‌زاده و سایر بزرگواران جهت خدمت به مردم در نظام سلامت صف کشیده اند.

دکتر آشوبی، مدیریت میدانی و ارتباط گیری موثر با خیران را از اهداف دانشگاه برشمرد و گفت: آنچه امروزه موجب می شود تا خیران سلامت به مردم استان کم برخوردار گیلان کمک کنند، خواست خدا، افزایش و احیا اعتماد عمومی به دانشگاه، استمداد طلبیدن از ظرفیت بی نظیر خیران و مشارکت خیرخواهانه و نوعدوستانه نیکوکاران سلامت بوده است.

وی با بیان اینکه مدیر مرکز نشین در دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان معنا ندارد، گفت: کار مردم در بخش سلامت بسیار عقب مانده و لازم است همه ظرفیت ها، امکانات و ظرفیت های مردمی و خیران برای ارتقای نظام سلامت به میدان آورده شوند.