معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان اعلام کرد: مشمولان غایب متولد سال‌های ۵۵ تا ۸۵، هر چه زودتر به مرکز نظام وظیفه استان در رشت مراجعه کنند.

به گزارش ندای گیلان از رشت، معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان گفت: تمامی مشمولان غایب و غیرغایب متولد سال‌های ۵۵ تا ۸۵، باید مطابق مقررات خدمت وظیفه عمومی، هرچه زودتر با مراجعه به مرکز نظام وظیفه استان وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند.

سرهنگ اسماعیل رجب زاده افزود: مشمولانی که در مهلت تعیین شده وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند وارد مرحله غیبت شده و برابر ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی با محرومیت‌های اجتماعی مانند ممنوعیت استخدام، دریافت وام، مستمری و صدور پروانه کسب مواجه خواهند شد.

وی اضافه کرد: طبق ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح ۳ ماه باشد، ۹۰ روز و بیشتر از ۳ ماه باشد تا ۱۸۰ روز اضافه خدمت به آن‌ها تعلق می‌گیرد.