امورمنابع آب منطقه مرکزی گیلان گفت: تاکنون ۵۹ کیلومتر از انهار اصلی شهرستان رشت با هدف تسهیل در آبیاری شالیزار‌های شهرستان لایروبی شده است.

به گزارش ندای گیلان از رشت،مهدی اکبری گفت: برای تسهیل و تسریع در امر آبرسانی شالیزار‌های شهرستان رشت تاکنون ۵۹ کیلومتر از ۱۰۰ کیلومتر نهر‌های اصلی در روستا‌های خشکاروندان بخش کوچصفهان، جیرکویه بخش خشکبیجار، آسید شریف و طرازکوه بخش مرکزی این شهرستان لایروبی شده است.

مدیر منابع آب منطقه مرکزی گیلان با اشاره به اینکه لایروبی انهار تعییت شده شهرستان رشت با ۵ دستگاه ماشین آلات سنگین در حال انجام است تصریح کرد: شالیکاران شهرستان باید با استفاده از منابع آبی محلی و در دسترس، مراحل مقدماتی کشت برنج را در زمین‌های خود انجام دهند.