مدیر کل غله و خدمات بازرگانی گیلان از اجرای طرح «هوشمندسازی یارانه نان» در استان خبر داد و گفت:در فاز اول این طرح هیچگونه افزایش قیمت آرد و نان نخواهیم داشت و هردو باهمان قیمت قبل بین مصرف کنندگان توزیع خواهد شد.

فرزاد اسدی مدیر کل غله و خدمات بازرگانی گیلان در گفتگو با خبرنگار  ندای گیلان از رشت و در خصوص اجرای طرح “هوشمندسازی یارانه نان” در استان،اظهار داشت:فاز اول این طرح همسانسازی نانوایی ها برای عرضه نان با کارت های اعتباری بانکی است که دستگاه کارتخوان توسط بانک سپه در نانوایی ها بصورت رایگان نصب میشود و نحوه استفاده آن نیز آموزش داده میشود.

وی گفت :در فاز اول این طرح هیچگونه افزایش قیمت آرد و نان نخواهیم داشت و هردو باهمان قیمت قبل بین مصرف کنندگان توزیع خواهد شد.

اسدی با بیان اینکه طرح «هوشمندسازی یارانه نان» را به نفع نانوایی ها خواهد بود ،گفت: به واحد های نانوایی که با کارتخوان فروش نان داشته باشند ۱۵درصد فروش آن روز را به عنوان تشویقی دریافت خواهند کرد.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی گیلان خاطرنشان کرد: نان های صنعتی به همان روال قبل توزیع خواهند شد و این طرح فقط مشمول نان سنتی است.

اسدی هدف از اجرای این طرح را هدفمندی یارانه ها و بهینه شدن مصرف نان عنوان کرد و گفت: درفاز اول محدودیت و سرانه ای هم برای خرید نان توسط مردم تعریف نشده است.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد:از اهداف مهم دیگر این طرح ،جلوگیری از برخی تخلفات و فروش نان های سنتی در مراکز خرید و هر مرکز دیگر ی بجز نانوایی ها است و طبق این طرح نان سنتی فقط در نانوایی ها و بصورت کارتی ارایه میشود.

  • نویسنده : نوشین میربلوک