در کشوری افزایش نرخ های ارز متناسب با نرخ های تورم نبوده است لزوماً به این معنا نیست که باید نرخ های ارز را متناسب با تورم افزایش داد.

ندای گیلان: نرخ رسمی ارز باید در سایت بانک مرکزی هر کشوری به عنوان نرخ مرجع جهت محاسبات آمارهای اقتصادی کشور، حسابرسی و نظارت در نظام مالی و تجاری، تحقیقات و‌ پژوهش ها اعلام شود، به آمارهای اقتصادی هر کشوری چه در داخل آنها و چه در سازمان های بین المللی مراجعه کنیم در تمامی موارد آنچه که به عنوان نرخ رسمی ارز در سایت بانک مرکزی درج شده است، به آن استناد می شود و محاسبات مربوط به تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن این نرخ، واقعیت اقتصادی را نشان می دهد. قطعا اطلاعات نادرست منتج به تصمیم گیری اشتباه خواهد شد.
هر نرخی که از سوی سایت بانک مرکزی کشوری به عنوان نرخ رسمی ارز آن کشور اعلام می شود، انعکاس این نرخ در تمامی بانک های اطلاعاتی چه در داخل و چه در خارج از آن کشور، بسیاری از آمارها، شاخص ها و اطلاعات اقتصادی را بر اساس آن محاسبه می کنند و اگر در این نرخ ارز شفافیت نباشد، اشتباهات تأثیرگذار و فاحشی در پژوهش ها، برنامه ریزی ها و تصمیمات اساسی و کلان خواهد گذاشت.
در کشوری افزایش نرخ های ارز متناسب با نرخ های تورم نبوده است لزوما به این معنا نیست که باید نرخ های ارز را متناسب با تورم افزایش داد.
بر اساس اطلاعات کسب شده و آمارهای در دسترس متوسط نرخ تورم آمریکا از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۹ در حدود ۲/۹۴ درصد، فرانسه ۳ درصد و آلمان ۲/۰۵ درصد بوده است. این بدان معناست که شاخص قیمت ها در این دوره به ترتیب در آمریکا ۱/۷۳ برابر، فرانسه ۱/۷۵ برابر و آلمان ۱/۴۷ برابر شده است.
بنابراین برای جبران آثار تورمی بر نرخ ارز با کسر متوسط نرخ تورم دلار حداکثر می توان انتظار داشت که قیمت ها طی این دوره در کشورهای حوزه اروپا و آمریکا دو برابر شده است.
در محاسبه ی تولید ناخالص داخلی هر کشوری اعم از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری و یا ثابت ( بر حسب واحد پول ملی کشوری و یا دلار آمریکا ) و حتی در شرایطی که تولید داخلی بر اساس قدرت برابری خرید محاسبه می شود ( اعم از جاری و یا به قیمت ثابت ) محاسبات مربوط به مصرف خانوارها، هزینه های بخش دولت، سرمایه گذاری و همچنین تفاوت صادرات و واردات نرخ ارز مورد استفاده در این محاسبات تلفیقی از نرخ های چند گانه است و طبعا با کاهش ارزش پول ملی عملا معادل غیر دلاری تولید ناخالص داخلی عدد بزرگی خواهد شد و اینگونه تلقی می شود که رشد اقتصادی شکوفا شده است در صورتیکه این رخداد ناشی از تغییرات نرخ ارز اتفاق می افتد.
خشایار نادی کارشناس اقتصادی