قیمت طلا و سکه امروز در بازار با رشد قیمت همراه بود.

به گزارش ندای گیلان،عمده قیمت ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز سیر صعودی را تجربه کردند.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۸۹ (یک هزار و هشتصد و هشتاد و نه ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۸۹ -۰.۱۷ ۰۶:۰۰
۱,۸۹۲ ۱۳ ۰.۶۶ روز قبل
۱,۸۸۰ ۱۹ ۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

 

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۴۳ درصدی، از ۱,۲۱۳,۴۰۰ (یک میلیون و دویست و سیزده هزار و چهارصد ) تومان به ۱,۲۱۸,۷۰۰ (یک میلیون و دویست و هجده هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۱۸,۷۰۰ ۵,۳۰۰ ۰.۴۳ ۱۱:۰۶
۱,۲۱۳,۴۰۰ -۵,۸۰۰ -۰.۴۸ ۲ روز پیش
۱,۲۱۹,۲۰۰ -۱۶,۴۰۰ -۱.۳۵ ۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

 

هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۳۷ درصدی، از ۵۲۵,۷۰۰ (پانصد و بیست و پنج هزار و هفتصد ) تومان به ۵۲۷,۷۰۰ (پانصد و بیست و هفت هزار و هفتصد ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۵۰۰ (بیست و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۴۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۵۰۰ ۴۰۰ ۱.۴۵ ۱۱:۰۳
۲۷,۱۰۰ -۱۵۰ -۰.۵۶ ۲ روز پیش
۲۷,۲۵۰ -۴۵۰ -۱.۶۶ ۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

 

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش همراه شد و از ۳۲,۰۸۰ (سی و دو هزار و هشتاد ) تومان به ۳۲,۰۸۳ (سی و دو هزار و هشتاد و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۰۸۳ ۳ ۰ ۱۰:۰۰
۳۲,۰۸۰ ۸۶ ۰.۲۶ روز قبل
۳۱,۹۹۴ -۱۰۱ -۰.۳۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

 

پوند، امروز به ۳۵,۷۵۸ (سی و پنج هزار و هفتصد و پنجاه و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۷۵۸ ۳۸ ۰.۱ ۱۰:۰۰
۳۵,۷۲۰ ۲۰۱ ۰.۵۶ روز قبل
۳۵,۵۱۹ -۴۹۴ -۱.۴ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

 

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۲۹ تومان افزایش، ۷,۶۵۰ (هفت هزار و ششصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۶۵۰ ۲۲۹ ۲.۹۹ ۱۱:۰۳
۷,۴۲۱ -۱۲۹ -۱.۷۴ ۲ روز پیش
۷,۵۵۰ -۹۰ -۱.۲ ۳ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

 

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۷ تومان افزایش، ۳,۵۶۶ (سه هزار و پانصد و شصت و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۲۰,۶۳۶ (بیست هزار و ششصد و سی و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

قیمت دلار استرالیا امروز

در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۴ تومان افزایش، ۲۰,۱۲۱ (بیست هزار و یکصد و بیست و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱٫۵۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱.۵۱ ۱۱:۰۳
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ -۳۰۰,۰۰۰ -۲.۳۱ ۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

 

نیم سکه، امروز به ۷,۲۵۰,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۶۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۶۸ ۱۱:۰۴
۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۷,۲۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۱.۳۹ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

 

در بازار امروز ربع سکه نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است و ۴,۸۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و هشتصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی، امروز به ۲,۷۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.