با حکم مدیرکل ورزش و جوانان گیلان، مظفر مومنی سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان سیاهکل معرفی شد.
به گزارش ندای گیلان از سیاهکل ، با حکم مریم بخشی مدیرکل ورزش و جوانان گیلان، مظفر مومنی بعنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان سیاهکل منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است امید که با توجه به توانمندی، شایستگی های جنابعالی و با توکل به ایزد منان در انجام امور محوله موفق و موید باشید.
گفتنی است محمدهادی رضوی پیش از این ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان سیاهکل را بر عهده داشت.