رئیس اداره منابع آب آستانه اشرفیه گفت: یک هکتار از بستر رودخانه سفیدرود در روستا‌های کورکا و کینچاه این شهرستان از متصرفان پس گرفته شد.

به گزارش ندای گیلان از آستانه اشرفیه، محمد حسین کریمی گفت: با بازرسی کارشناسان این اداره، ۲ مورد تصرف بستر رودخانه سفیدرود در روستا‌های کورکا و کینچاه از توابع شهرستان آستانه‌اشرفیه به وسعت یک هکتار به ارزش ۷ میلیارد تومان در این مناطق شناسایی شد.

رئیس اداره منابع آب آستانه اشرفیه با بیان اینکه آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، کانال‌ها و برکه‌های طبیعی برای حفظ حقوق بیت المال از وظایف این دستگاه است، افزود: متصرفان با ساخت دیوار بلوکی و حصارکشی این زمین‌ها را غیرقانونی تصرف کرده بودند که با حکم قضایی رفع تصرف شد.