به پیشنهاد استاندار گیلان و با حکم رییس کل بانک مرکزی اعضای خبرگان بانکی و اقتصادی گیلان معرفی شدند.

به گزارش ندای گیلا از رشت؛در اولین جلسه هیات خبرگان بانکی و اقتصادی با حضور معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری گیلان با اتفاق آرا مهندس محسن اولیائی را به عنوان رئیس هیات خبرگان بانکی و اقتصادی گیلان انتخاب کردند.

هیأت خبرگان بانکی و اقتصادی استان با سیاست‌گذاری شفاف و تسهیل در امور بانکی می‌تواند به عنوان مهمترین مؤلفه توسعه متوازن اقتصادی ایفای نقش کند.

این گزارش می‌افزاید: اعضایی که در گیلان با حکم رییس کل بانک مرکزی به عنوان اعضای خبرگان بانکی و اقتصادی انتخاب شدند عبارتند از؛ محسن اولیایی مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری، احمد رضا رجبی مدیر امور شعب بانک ملی، موسی رمرودی مدیر شعب بانک کشاورزی، علیرضا عزیزی یوسف‌وند مدیر امور شعب بانک سپه، مرتضی حاتم ویشکایی مدیر امور شعب بانک صادرات، ابراهیم واسعی (علی البدل) مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون.

گفتنی است متن احکام اعضای صدرالاشاره آمده است؛ از تاریخ صدور این حکم به عضویت هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در استان گیلان موضوع تبصره ذیل ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور منصوب می‌گردید.