رییس دیوان محاسبات استان با رییس کل دادگستری استان گیلان دیدار کرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،رییس دیوان محاسبات استان با حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رییس کل دادگستری استان گیلان دیدار کرد.

حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رییس کل دادگستری استان گیلان در این دیدار خاطر نشان کرد: دیوان محاسبات باید بر نحوه اجرای بودجه نظارت مالی دقیق داشته باشد.

‏وی ضمن توجه به نوع انعقاد قراردادها در دیوان محاسبات برخورد با متخلفین را امری ضروری دانست و افزود: در برخورد با متخلفین هیچ گونه کوتاهی پذیرفتنی نیست و باید با همه به طور یکسان برخورد شود.

رییس شورای قضایی استان از نوع خدمت رسانی در برخی ادارات انتقاد کرد و گفت: خدمت رسانی در برخی از ادارات به کندی صورت می گیرد و این زیبنده شأن ارباب رجوع نیست و باید سازو کارهای لازم در راستای هر چه بهتر ارایه خدمات به کار گرفته شود .

وی مسأله اعتماد عمومی را بسیار مهم دانست و افزود: توجه به اعتماد مردم باید اولویت کاری متولیان امر باشد و نوع برخورد با خاطیان و مفسدین به گونه ای باشد که مردم نوع برخورد با فساد را لمس نمایند.

رییس کل دادگستری گیلان در پایان نحوه اجرای نظارت بر بودجه را امری ضروری دانست و گفت: تمرکز بر نوع واگذاریها در سازمان مورد توجه هر چه بیشتر مسئولین مربوطه قرار گیرد.