پیام تبریک سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا به امیرحسین طاهری