پیش از این دو گزینه شهرداری رشت حامد عبداللهی و حجت جذب که هردو از اعضای شورای شهر رشت بودند توسط وزارت کشور با عدم تایید مواجه شده بودند.

به گزارش خبرنگار ندای گیلان از رشت،لحظاتی پیش در جلسه اعضای شورای شهر رشت که به منظور معرفی شهردار منتخب رشت برگزار شده بود با اکثریت آرا و 11رای حسین علی قلی زاده به عنوان شهردار رشت انتخاب شد .

پیش از این دو گزینه شهرداری رشت حامد عبداللهی و حجت جذب که هردو از اعضای شورای شهر رشت بودند توسط وزارت کشور با عدم تایید مواجه شده بودند.

بر اساس بخشنامه جدید وزارت کشور شهرداران کلانشهر ها باید سابقه مدیریت ارشد داشته باشند.