جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شهرستان های رشت و خمام نسب به حذف ارز مسافرتی واکنش نشان داد.

به گزارش ندای گیلان از رشت جبار کوچکی نژاد گفت: همه مسافرین تمکن مالی ندارند و برخی بیمار و یا دانشجو هستند و بیشتر مردم به آن نیاز دارند. وی افزود: حذف ارز مسافرتی اشتباه است و موجب بروز مشکلات برای مردم می گردد.

کوچکی نژاد تصریح کرد: با حذف ارز مسافرتی نمی توان بازار ارز را کنترل و پیش بینی کرد که ارز دچار نوسان قیمت می گردد و در نتیجه این اقدام به نفع جامعه نخواهد بود‌.