مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان گفت: موضوع جمع آوری کامل کارت‌های آزاد از جایگاه‌های سوخت استان صحت ندارد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،مجتبی شکوری گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر محدود کردنِ استفاده از کارت‌های آزاد سوخت در پمپ بنزین‌ها، برای سوخت گیری در جایگاه‌های عرضه سوخت باید تا ۹۵ درصد از کارت‌های سوخت شخصی استفاده شود.

وی افزود:، اما موضوع حذف کامل کارت‌های اضطراری در جایگاه‌های عرضه سوخت گیلان صحت ندارد و این کارت‌ها هنوز هم در پمپ بنزین‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.