مرکز سی تی آنژیو و آنژیو بیمارستان دکتر حشمت رشت با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بهره برداری رسید.

به گزارش ندای گیلان از رشت،صبح پنج شنبه با حضور «بهرام عین الهی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز سی تی آنژیو و آنژیو بیمارستان حشمت رشت مورد بهره برداری قرار گرفت.

دستگاه سی تی آنژیو بیمارستان حشمت نخستین دستگاه ۱۲۸ اسلایس از نوع خود در گیلان است که با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان نصب شده است.