جلسه برنامه ریزی برای اجرای ممیزی املاک در شهرداری رشت برگزار شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،این جلسه با حضور معاون معماری و شهرسازی، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی، مدیر عامل سازمان فاوا، مدیر بازرسی و مدیر درآمدهای عمومی شهرداری رشت با محوریت منطقه ۴ شهری در راستای برنامه ریزی برای اجرای ممیزی املاک برگزار شد.

گفتنی است، ممیزی املاک سبب توزیع عادلانه خدمات در شهرداری شده و با کارشناسی و شناسایی املاک موجود در این نواحی می توان آمار، اطلاعات و داده های موجود را به روزرسانی و در جهت افزایش منابع درآمدی بکار برد.

لازم به توضیح است؛ پیمانکار این طرح با محوریت منطقه ۴ شهری تعیین و طی هفته های آینده آغاز به کار خواهد کرد.

همچنین تا تیرماه سال جاری سایر مناطق نیز با اولویت منطقه یک وارد فاز انتخاب پیمانکار شده و اجرای ممیزی املاک انجام می شود.