مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد برق منطقه ای گیلان گفت: سیستم مدیریت انرژی با هدف مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع انرژی در برق منطقه ای گیلان اجرایی شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، سهیل طاهری، مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد برق منطقه ای گیلان در خصوص استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2018 گفت: با استقرار این سیستم که با هدف مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع انرژی انجام گردید، شاهد عملکرد و اقدامات بسیار خوبی در این زمینه بودیم که از اهم آنها می توان به ممیزی و دریافت گواهی نامه استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2018 و ممیزی از موتورخانه و دریافت گواهی نامه ISIRI16000 اشاره نمود.

وی افزود: تشکیل کمیته مدیریت سبز، تعیین مسئول انرژی در معاونت ها و دفاتر مستقل، بروزرسانی خط مشی شرکت و در نظر گرفتن مباحث مرتبط با مدیریت مصرف، توجه ویژه در هنگام خرید تجهیزات مصرف کننده انرژی (مانند برچسب انرژی، کم مصرف بودن و … )، انجام کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری در موتورخانه و تعیین دوره های عمومی و تخصصی در حوزه انرژی برای افراد تاثیر گذار در حوزه انرژی در شرکت و دردست اقدام بودن پروژه کنترل  بار سرمایشی را از جمله دیگر اهم اقدامات این شرکت در خصوص استقرار سیستم مدیریت انرژی می باشد.