مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مهمترین طرح ملی در حال اجرا از سوی سازمان متبوع خود را اتصال و بهره برداری خط ریل سراسری به مجتمع بندری کاسپین اعلام کرد.

به گزارش ندای گیلان از بندرانزلی،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با استقبال از برگزاری جلسه کاری با مدیران رسانه، راهبرد سازمان متبوع خود را تعامل با تشکل های صنفی و کارگروهی در فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری بیان کرد و اظهار داشت: برگزاری نشست با اعضای هیأت رییسه خانه مطبوعات استان گیلان نیز در راستای هم افزایی میان رسانه های استانی با منطقه آزاد انزلی قلمداد می شود.

وی کارویژه منطقه آزاد انزلی را در قالب تحقق راهبردهای اقتصاد مقاومتی و تقویت مولفه های درون زایی با الگو و راهبردهای برون گرایی ارزیابی، و با ارائه تحلیلی نسبت به راهبرد اصلی اقتصاد مقاومتی در این خصوص؛ تأکید کرد: مناطق آزاد بهترین عرصه برای پیاده سازی منویات مقام رهبری در اقتصاد مقاومتی است؛ به این معنی که علی رغم تکیه بر توانمندی های داخلی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، افق نگاه به روابط تجاری بین المللی باشد و متغیرهای اجرای این مهم نیز برآمده از وجود نیروی انسانی متعهد و متخصص با شاخص های بین المللی، برنامه ریزی و کیفیت محصولات ملی مطابق با نیازهای متغیر بازارهای خارجی است.

سیاهکارزاده با تشریح وجوه متمایز استان در مولفه های مختلفی همچون نیروی انسانی با کیفیت، موقعیت جغرافیایی ویژه، نعمت های خدادادی، سابقه مبارزاتی، انقلابی و جایگاه استراتژیک در مناسبات تجاری بین المللی جمهوری اسلامی ایران،اضافه کرد: تعامل مابین استان گیلان و منطقه آزاد انزلی یکی از عرصه های اجرای این راهبرد از طریق هم افزایی و بهره مندی از ظرفیت ها و مزیت های مختلف استان و منطقه آزاد است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مهمترین طرح ملی در حال اجرا از سوی سازمان متبوع خود را اتصال و بهره برداری خط ریل سراسری به مجتمع بندری کاسپین اعلام و اظهار داشت: پرداختن به اهمیت این موضوع و سایر محورهای فعالیت و فرصت هایی که منطقه آزاد انزلی با کارکردهای بین المللی خود برای اقتصاد کشور به ارمغان می آورد یکی از زمینه های تعامل رسانه های استانی با این منطقه محسوب می شود و در این مسیر از هرگونه نقد منصفانه که همراه با ارائه راهکارهای عملیاتی باشد، استقبال می کنیم.

وی نقش رسانه ها را در نائل آمدن به فهم و اجماع مشترک نسبت به فرصت ها وچالش های منطقه متبوع خود حائز اهمیت برشمرد و اضافه کرد: به منظور بهره برداری حداکثری از فرصت ها و مزیت های اتصال به شبکه ریلی، که منجر به وصل شدن دو دریای شمالی و جنوبی کشور به یکدیگر شده و باعث فعال سازی کریدور شمال جنوب می شود؛ ایفای نقش محوری در مناسبات داخلی کشورمان و مناطق آزاد با اعضای اتحادیه مزبور و ذی نفعان کریدورهای بین المللی عبوری از ایران اسلامی در دستور کار سازمان منطقه آزاد انزلی قرار دارد.

گفتنی است در این دیدار رییس و نایب رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان گیلان در این دیدار با بیان اینکه اصحاب رسانه از پل ارتباطی میان مردم و مسئولین به نقش حکمرانی و ترسیم اولویت های حاکمیتی ارتقای منزلت و کار‌ویژه پیدا کرده اند به ارائه نقطه نظرات خود در ارتباط به موضوعات مختلف منطقه آزاد انزلی پرداخته و بر آمادگی اصحاب رسانه برای همراهی و مطالبه گری امور این منطقه در سطح استانی و ملی تصریح کردند.