در این ماجرا باید از افرادی انتقاد نمود که مهندس آرنگ را علی رغم داشتن مسئولیتی سنگین، در کسوت سرپرستی فرمانداری آستانه اشرفیه نیز گماردند که ظلمی آشکار در حق تمام شهرها و شهرداریهای استان و نیز مردم شهرستان آستانه اشرفیه و شخص مهندس آرنگ است.

به گزارش ندای گیلان از رشت، مدتیست که انتقاداتی مبنی بر مدیریت همزمان مهندس خسرو آرنگ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان و سرپرستی فرمانداری آستانه اشرفیه مطرح می شود که نوک پیکان این انتقادات به اشتباه به سمت خود مهندس آرنگ نشانه رفته است!

با توجه به شواهد و قرائن و بررسی های صورت گرفته، وی ابتدا در کسوت مدیرکلی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان منصوب گردیده و سپس به اجبار از او خواسته شد تا بصورت همزمان سرپرستی فرمانداری آستانه اشرفیه را نیز برعهده گیرد! هر چند طبق عرف، وقتی مقامات مافوق به مدیری دستور می دهند یا مسئولیتی را به او واگذار می کنند،

وی نمی تواند از آن مسئولیت شانه خالی کند. اتفاقاً در این ماجرا بیشترین ظلم به شخص مهندس آرنگ شده است که علاوه بر تحمیل فشارهای کاری مضاعف، موجب برهم خوردن تمرکز او در حوزه مدیریتی نیز گردیده و هم بی جهت چهره و عملکرد وی را مورد انتقاد قرار داده است! قطعاً هیچ مدیری راضی به داشتن دو مسئولیت سنگین همزمان آنهم در دو نقطه متفاوت نیست، چرا که موجب تضعیف توان مدیریتی و سردرگمی وی خواهد شد.

در این ماجرا باید از افرادی انتقاد نمود که مهندس آرنگ را علی رغم داشتن مسئولیتی سنگین، در کسوت سرپرستی فرمانداری آستانه اشرفیه نیز گماردند که ظلمی آشکار در حق تمام شهرها و شهرداریهای استان و نیز مردم شهرستان آستانه اشرفیه و شخص مهندس آرنگ است.

انتظار می رود با تغییر معاونت سیاسی، امنیتی استانداری گیلان و با توانمندی حاج بهروز جلایی در عرصه سیاسی و مدیریتی، اینچنین ضعف های مشهودی در حوزه سیاسی و مدیریتی استان گیلان برطرف گردیده تا هم عملکرد دولت بی جهت در استان گیلان خدشه دار نشده و علاوه بر ضرر مردم، چهره مدیران توانمند و انقلابی نیز خدشه دار نگردد.