عضو فراکسیون مدیریت شهری و توسعه روستایی مجلس بدهی دولت به شهرداری را ۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: شهرداری باید از طریق تهاتر به مطالبات خود دست یابد.

ندای گیلان:عضو فراکسیون مدیریت شهری و توسعه روستایی مجلس بدهی دولت به شهرداری را ۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: شهرداری باید از طریق تهاتر به مطالبات خود دست یابد.

مهرداد بائوج لاهوتی درباره بدهی دولت به شهرداری، افزود: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه دولت در نقدینگی با مشکل روبر است شهرداری ها باید به انجام تهاتر با دولت روی آورند به گونه ای که شهرداری ها بابت این بدهی از دولت کارخانه یا سهام دریافت کنند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در شرایط حال حاضر اقتصادی کشور، پرداخت بدهی دولت به شهرداری ها از طریق پول نقد کار سخت و بعیدی است چراکه دولت در این زمینه با مشکل روبرو است.

این نماینده مردم درمجلس نهم، با بیان اینکه دولت در حوزه های عمرانی بدهی به شهرداری ندارد، تصریح کرد: در حوزه عمرانی، هرساله مشخص می شود که باید چه میزان اعتبار برای بخش عمرانی به شهرداری اختصاص یابد لذا در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

وی یادآور شد: بخش اعظمی از بدهی دولت به شهرداری در زمینه پرداخت عوارض یا اخذ پروانه ساخت است که دولت نتواسنته آن را به شهرداری بپردازد.

لاهوتی با تاکید بر اینکه دولت در بخش حمل و نقل باید به تعهدات خود عمل کند، افزود: متاسفانه در این زمینه نیز دولت به تعهدات خود عمل نمی کند و از اجرای آن عقب است در قانون آمده است که دولت باید ۵۰ درصد هزینه های ساخت مربوط به حمل و نقل را پرداخت کند اما به عنوان مثال دولت از این ۵۰ درصد تنها ۳۰ درصد را انجام می دهد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی درباره میزان بدهی دولت به شهرداری، تاکید کرد: نزدیک ۲ هزار میلیارد تومان دولت به شهرداری بدهکار است که باید آن را پرداخت کند.

عضو فراکسیون مدیریت شهری و توسعه روستایی مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس در قانون بودجه محل مشخصی را برای پرداخت مطالبات شهرداری از دولت مشخص کرده مانند فروش سهام یا واگذاری شرکت ها که متاسفانه این مهم اجرا نمی شود.

/خانه ملت