مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت:میزان مسافران ورودی به استان از تاریخ 27 اسفند 97 تعداد ۳.۰۴۶.۴۱۴ نفر بوده که با کاهش ۱۰.۳۰- درصدی روبه رو است.

شهرود امیرانتخابی در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان در رشت در خصوص جدیدترین آمار حضور گردشگران  در گیلان با بیان اینکه از روز ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ الی ۵ فروردین ۱۳۹۸  میزان وسايل نقليه ورودي به استان تعداد ۶۷۷.۱۸۳ خودرو بوده است گفت:این شاخص با کاهش ۶.۷۹- درصدی مواجه است می باشد .

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان افزود:میزان مسافران ورودی (زمینی و هوایی) به استان تعداد ۳.۰۴۶.۴۱۴ نفر بوده که با کاهش ۱۰.۳۰- درصدی روبه رو است.

وی تعداد مسافران اقامت كننده در استان ( اقامت در مراكز اقامتي ثابت و موقت)را ۱.۶۰۰.۶۸۸ نَفَر – شب اقامت عنوان  و از کاهش ۵۹.۷۰- درصدي  این شاخص نسبت به سال گذشته خبر داد.

امیرانتخابی گفت:در این مدت میزان بازديدكنندگان از موزه ها ، بناهاي تاريخي و مراکز تفریحی و سرگرمی تعداد ۱۰۰۳۵۲ نَفَر بوده که با کاهش ۱۱.۹۷- درصدی همراه  می باشد .

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان خاطرنشان کرد: گردشگران خارجي اقامت كننده در مراكز اقامتي استان تعداد ۳۹۲ نَفَر بوده که رشد ۵۶.۸۰ درصدي داشته است.
وی در پایان با بیان اینکه بازديدهاي نظارتي از تاسيسات گردشگري تعداد ۱۲۸۴ بازديد با افزایش ۳.۳۰ درصدی مي باشد گفت: درصد اشغال تخت تأسيسات اقامتي ثابت تحت پوشش اداره کل ۷۰.۸۱ درصدی است.