فلاح کرمی با بیان اینکه فعالیت شرکت های هرمی و شبیه به آن در ایران ممنوع بوده و جرم تلقی می شود تصریح کرد: برای فاعلان آن ، مجازات های کیفری سنگینی پیش بینی شده است

به گزارش ندای گیلان از رشت،سرهنگ فرهاد فلاح کریمی بیان کرد:‌ برابر قانون فعالیت شرکت های هرمی و شبیه به آن در ایران ممنوع بوده و جرم تلقی می شود و برای فاعلان آن ، مجازات های کیفری سنگینی پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه دادن وعده های واهی، دروغین و عوام فریبانه از شیوه های کلاهبرداری شرکت های هرمی است، تصریح کرد: جابجایی پول از اعضای رده پایین به اعضای رده بالا، مهم ترین هدف شرکت های هرمی است.
سرهنگ فلاح کریمی با اشاره به اینکه استفاده از کتب، جزوات آموزشی، رایانه و لپ تاپ حاوی مطالب آموزشی جهت تبلیغ شهروندان برای پیوستن به شرکت های هرمی ممنوع است، خاطرنشان کرد:‌ شرکت های هرمی هیچگونه قرادادی برای پذیرش نمایندگی در شرکت های خارجی ندارند.
رئیس پلیس آگاهی استان گیلان با بیان اینکه ثبت یک شرکت علت بر قانونی بودن و هرنوع فعالیت در آن نیست، افزود:‌ اعضای شرکت های هرمی هیچگونه مجوزی برای فعالیت خود ندارند و شرکت آنان در هیچ دستگاه دولتی به ثبت نرسیده است.
سرهنک فلاح کریمی خارج کردن ارز از کشور را هدف مهم شرکت های هرمی ذکر کرد و از شهروندان خواست از هرگونه تجارت که سود آن منوط به وارد یا معرفی کردن اعضای جدید به آن شرکت است، خوداری کنند.