ندای گیلان:شهید مدافع حرم گیلانی در وصیت خود محل تدفین پیکر پاکش را پس از شهادت مشخص کرده بود

به گزارش ندای گیلان،سعید مسافر شهید مدافع حرم گیلانی،وصیت کرده بود که پیکرش پس از شهادت در کنار مزار دوست و همرزمش شهید طاهرنیا دفن شود.

مقدمات تدفین پیکر پاک این شهید بزرگوار انجام شده است و فردا پس از تشییع بر روی دستان مردم رشت، در مکان یاد شده به خاک سپرده می شود.

001-2