مسئول بسیج مهندسین صنعتی گیلان با بیان اینکه افزایش نرخ سوخت کشتیرانی صرفه اقتصادی ندارد، گفت: این چالش ها آسیب هایی مانند بیکاری شمار زیادی از کارگران ناوگان کشتیرانی را در دریای خزر به همراه خواهد داشت.

ندای گیلان:مسئول بسیج مهندسین صنعتی گیلان با بیان اینکه افزایش نرخ سوخت کشتیرانی صرفه اقتصادی ندارد، گفت: این چالش ها آسیب هایی مانند بیکاری شمار زیادی از کارگران ناوگان کشتیرانی را در دریای خزر به همراه خواهد داشت.

غلامرضا ملک علیپور در مورد تحصن کارگران کشتی در دریای خزر، اظهار کرد: تک نرخی شدن قیمت سوخت، افزایش سوخت دریایی مربوط به کشتی ها را نیز در پی داشت و این تحصن کشتی دریایی در رابطه با این موضوع بوده است.

سهم ایران در دریای خزر ۳۱ کشتی شناور است

وی تصریح کرد: سهم ایران در دریای خزر ۳۱ کشتی شناور است که این مسئله با وجود جایگاه ایران اسلامی در بین کشور های حاشیه دریای خزر سهمی ناچیز در قیاس با سایر کشور ها در این رابطه به عنوان شاخه ای از اقتصاد کشور است .

بخشی از ناوگان دریایی ایران در دریای خزر فرسوده است

مسئول بسیج مهندسین صنعتی گیلان با انتقاد از این مسئله زیر ساختی در بحث تجارت دریایی، اضافه کرد: بخشی از ناوگان حمل و نقل دریایی ایران در مقایسه با سایر کشور های حوزه به روز و برخوردار از استانداردهای جدید نیست.

ملک علیپور افزود: هزینه استهلاک ناوگان های ایرانی در قیاس با سایر کشور ها رقم قابل توجهی دارد و از ساختار قیمتی ارزان برخوردار است .

مسئول بسیج مهندسین صنعتی گیلان با اشاره به  افزایش نرخ سود چهار درصدی سوخت کشتیرانی، ابراز کرد: این افزایش سوخت به عنوان یک پیامد تخریبی در آینده نه چندان دور در قدرت و مزیت رقابتی ایران چالش ایجاد خواهد کرد .

وی با تشریح تأثیرپذیری نرخ حمل و نقل کالاهای وارداتی در مسیر تجارت دریایی دریای خزر، اظهار کرد: به طور مثال یک کالایی با هزینه هشت دلار وارد کشور می شد امروز با این افزایش نرخ چهار درصدی با رقم ۱۲ دلار در مرز های ایران تخلیه و وارد بازار خواهد شد .
مسئول بسیج مهندسین صنعتی گیلان با بیان اینکه این نرخ برای متولیان امر صرفه اقتصادی ندارد، گفت: این چالش ها آسیب هایی مانند بیکاری شمار زیادی از کارگران ناوگان کشتیرانی را در دریای خزر به همراه خواهد داشت.

وی افزود: تا زمانی که این مقوله اقتصادی نشود حمل و نقل دریایی به چالش خواهد افتاد و در حوزه پشتیبانی دچار چالش خواهند شد.

ملک علیپور با تاکید بر اینکه شرکت کشتیرانی بین المللی دریای خزر که بعد از شوروری سابق با مدیریت غیر عامل ایران هدایت می شد اگر بخواهد سهم ایران را حفظ کند این شرکت خارجی نیز با این افزایش قیمت دچار چالش خواهد شد .

مسئول بسیج مهندسین صنعتی گیلان در پایان با اشاره به سال «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» با بزرگنمایی واژه همدلی افزایش ارز آوری را بستر ایجاد عقل اقتصاد برشمرد و خاطر نشان کرد: مسئولان باید به این امر توجهی خاص کنند تا مانع کاهش قابلیت ایران در دریای خزر نباشند و مسئولان گیلانی نیز در این رابطه نقش بسزایی را ایفا می کنند.