مدیرکل کمیته امداد امام خمینی گیلان گفت: مددجویان برای بهره‌مندی از امکان رایگان شدن بهای مصرفی گاز، برق و آب، مشخصات کنتور خود را در سامانه هوشمند امداد ثبت کنند.

به گزارش ندای گیلان از رشت،عباس اهرابی با اشاره به طرح رایگان شدن یا تخفیف قبوض آب، برق و گاز مددجویان کمیته امداد گفت: مددجویان باید برای بهره‌مندی از این امکان مشخصات کنتور خود را در سامانه هوشمند امداد به نشانی soha.emdad.ir ثبت کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی گیلان با بیان اینکه طرح رایگان شدن و تخفیف قبوض در استان در حال پیگیری است افزود: تا کنون ۵۸ هزار ۵۹۱ خانوار مشترک برق؛ ۵۶ هزار ۷۹۱ خانوار مشترک گاز و ۴۰ هزار و ۴۲۴ خانوار مشترک آب ثبت نام کرده اند.

۱۲۶ هزار و ۸۳ خانوار گیلانی مددجوی کمیته امداد گیلان هستند.