عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: اگر استفاده از انواع سلاح‌ها را محدود و ممنوع کنیم، اما در رفتارها تغییری ایجاد نکنیم افرادی که زمینه یا انگیزه ارتکاب جرم را دارند از وسائل معمولی برای ارتکاب جرم استفاده می‌کنند.

ندای گیلان:عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: اگر استفاده از انواع سلاح‌ها را محدود و ممنوع کنیم، اما در رفتارها تغییری ایجاد نکنیم افرادی که زمینه یا انگیزه ارتکاب جرم را دارند از وسائل معمولی برای ارتکاب جرم استفاده می‌کنند.

محمد علی اسفنانیدرباره طرح ممنوعیت استفاده از سلاح سرد با بیان اینکه این طرح در قالب الحاق یک تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس مورد تصویب قرار گرفته و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار دارد، گفت: بر اساس این تبصره هرگونه تولید، بکارگیری، استفاده، ساخت و فروش سلاح سرد که مصادیق آن نیز در تبصره مذکور مشخص شده است، ممنوع می‌شود.

وی با اشاره به محدودیتی که در این تبصره  برای ساخت، تولید و عرضه این سلاح‌ها در نظر گرفته شده است، ادامه داد: تا به حال چنین ممنوعیتی برای ابزارهایی همچون قمه، شمشیر و … نداشتیم.

عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره این موضوع که طی این طرح حمل سلاح به قصد نزاع جرم شناخته می‌شود، گفت: تشخیص این موضوع که حمل سلاح به قصد نزاع بوده یا نه با دادگاه است و همانطور که دادگاه می‌تواند، تشخیص دهد؛ قصد فرد از ارتکاب جرم چه بوده می‌تواند، قصد از حمل سلاح سرد را نیز احراز کند.

مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت با تاکید بر اهمیت قصد و اراده فرد مرتکب جرم، اظهار کرد: ایرادی که در گذشته در طرح ممنوعیت استفاه از سلاح سرد وجود داشت، نگاه جرم‌انگارانه نسبت به اشیا بود. یعنی بیش از آنکه به رفتارها توجه کنیم، به سلاح‌ها و اشیایی همچون چاقو توجه می‌کردیم، در حالی که شی‌ای همچون چاقو استفاده‌های متنوعی داشته و از آن برای  جراحی،‌ کشتار، مصارف خانگی و… استفاده می‌شود. بنابراین آنچه مهم  است فرد استفاده کننده از چاقو است.

صرف نگاه مجرمانه به اشیا کافی نیست

اسفنانی خاطرنشان کرد: اگر صرفا نگاه مجرمانه نسبت به اشیا داشته باشیم، زمانی که استفاده از سلاح گرم ممنوع می‌شود، مردم به سمت سلاح سرد رفته و از دشنه و چاقو استفاده می‌کنند و بالعکس. لذا اگر استفاده از انواع سلاح‌ها را محدود و ممنوع کنیم، اما در رفتارها تغییری ایجاد نکنیم، افرادی که زمینه یا انگیزه ارتکاب جرم را دارند از وسائل معمولی مانند چاقوی آشپزخانه یا در نهایت از چوبدستی و سایر ابزار برای ارتکاب جرم استفاده می‌کنند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس  با بیان اینکه معتقدم نگاه جرم‌انگارانه نسبت به اشیا را باید تا حد امکان محدود کرده و به رفتار مجرمانه توجه کنیم تا ظرفیت ‌هایی ایجاد کنیم که رفتار مجرمانه بروز پیدا نکند، اضافه کرد:  به همین دلیل در قانون آورده شده  که حمل سلاح سرد ا گر به قصد نزاع باشد، جرم محسوب می‌شود چرا که ممکن است، فردی از سلاح سرد در یک درگیری استفاده کند، اما قصد او از حمل ابزار مذکور استفاده در درگیری‌ها نبوده بلکه در یک موقعیت اضطراری از آن استفاده کرده باشد. بنابراین باید میان چنین فردی با کسی که به‌طور مداوم  قمه و دشنه به همراه دارد و از آن استفاده می‌کند، فرق گذاشته شود.