ندای گیلان:خودروهای آینده همگی به‌سوی دیجیتالی شدن می‌روند و به همین خاطر آئودی در کنار مرسدس و بی ام و … در این راه قدم برداشته است.

خودروهای آینده همگی به‌سوی دیجیتالی شدن می‌روند و به همین خاطر آئودی در کنار مرسدس و بی ام و … در این راه قدم برداشته است.
تجهیزات دیجیتالی مذکور مبتنی بر راننده (نه مسافر) تعبیه‌شده و شامل نقشه گوگل و سایر ملحقات کیلومتر شمار است که روی صفحه‌نمایش بزرگ زیر فرمان و نیز روی داشبورد تعریف‌شده است و در مواقع لازم با کیلومترسنج و مشخصات آنلاین موتور تعویض و نمایش داده می‌شود.
طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده مد R8 2017 این سیستم به‌طور کامل پیاده‌سازی و توسعه داده خواهد شد.