رییس جمهور در احکامی جداگانه و به پیشنهاد معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیران امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، هشت عضو شورای رقابت را منصوب کرد.

به گزارش نداي گيلان: این اعضا برای یک دوره شش ساله و در چارچوب ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، منصوب شدند.
روحانی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر “رضا شیوا” و دکتر”فرهاد خداداد کاشی” را به عنوان “صاحب نظر اقتصادی” و “سیدابوالفضل فاطمی زاده ” را به عنوان “متخصص در امور مالی ” به عضویت شورای رقابت منصوب کرد.
روحانی همچنین به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر ” ابراهیم بهادرانی ” و “سید محمد روحانی پور” را به عنوان “صاحب نظر در امر تجارت ” و مهندس”احمد دوست حسینی ” را به عنوان “صاحب نظر در امر صنعت”، به عضویت شورای رقابت منصوب کرد.
رییس جمهوری همچنین به پیشنهاد وزیر دادگستری، دکتر “ولی رستمی” را به عنوان “حقوقدان” و “احمد داودی ” را به پیشنهاد معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان “صاحب نظر در خدمات زیربنایی” در شورای رقابت، برگزید.
روحانی در این احکام، توفیق اعضا را در اجرای شایسته وظایف و مسوولیت های محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، از خداوند متعال مسئلت کرده است.