فرماندار تالش با بیان اینکه ایران با داشتن رتبه چهارم در تولید کیوی و شهرستان تالش رتبه اول در استان گیلان را داراست، به محوری بودن شهرستان در تولید این محصول تاکید و از تولید ۱۳۰ هزار تنی این میوه در سال جاری خبرداد.

به گزارش ندای گیلان از تالش، فرماندار تالش در جلسه بررسی محصول میوه صادراتی کیوی  که با حضور جمعی از کیوی کاران و صاحبان سردخانه های شهرستان ضمن تاکید بر جلوگیری از متضرر شدن  فروش محصول کیوی   گفت: با توجه به وجود ظرفیت مناسب سردخانه ها در سطح شهرستان برای  محصول کیوی  کشاورزان مشکلی در تولید و حفظ این میوه نخواهند داشت .

نماینده عالی دولت در شهرستان با بیان اینکه ایران با داشتن رتبه چهارم در تولید کیوی و  شهرستان تالش رتبه اول در استان گیلان  را داراست، به محوری بودن شهرستان در تولید این محصول تاکید و از تولید ۱۳۰ هزار تنی این میوه در سال جاری خبرداد.

عاشوری در ادامه  خطاب به سردخانه داران به همراهی این صنف در حفظ محصولات کشاورزان توصیه کرد و گفت :  انتظار می رود صاحبان ۴۴ واحد سردخانه در سطح شهرستان  با داشتن ظرفیت ۱۰۰ هزار تنی نهایت همکاری را در حفظ این محصول ارزشمند داشته باشند

فرماندار تالش درادامه افزود :  در سال گذشته شهرستان تالش تا ۱۵ آبان  ۱۰هزار تن صادارت محصول کیوی  را داشته که این رقم در سال جاری به ۱۶هزار تن و به افزایش بیش از ۵۰ درصدی  یافته است.

فرماندار عنوان کرد : شهرستان تالش با دارا بودن ۴۵۰۰ هکتار باغ کیوی و اشتغال بیش از ۳۰ هزار نفر  به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش بسزایی در اقتصاد این کشور دارد و مستلزم حمایت همه جانبه مسئولین استانی و کشوری را دارد.