معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری از اجرای طرح تشدید نظارت‌ها بر نحوه توزیع عادلانه آرد بین نانوایی ها خبر داد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، در راستای اهمیت موضوع توزیع آرد و نظارت بر نحوی اجرای آن، جلسه فرعی کارگروه آرد و نان بخش سنگر به ریاست معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری در محل دفتر این معاونت برگزار گردید.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری با اشاره به اهمیت نحوه مدیریت و میزان تخصیص سهمیه آرد نانوایان، گفت: با توجه به نارضایتی های عمومی از وضعیت توزیع و تخصیص آرد و همچنین عرضه نان، این جلسه با حضور بخشدار سنگر، اعضای شورای اسلامی شهر و بخش سنگر و اعضای کارگروه برگزار شد.

وی افزود: با توجه به ماموریت ویژه شورای تامین شهرستان به معاونت برنامه ریزی در خصوص ساماندهی وضعیت آرد و نان، سیاست‌های جدیدی در دستور کار معاونت برنامه ریزی قرار گرفته است.

سیده زهرا میراعلمی از تفویض اختیار تصمیم گیری در خصوص تخصیص سهمیه ها به کارگروه بخش ها، متشکل از نمایندگان بخشداری،شورای بخش، اتحادیه، بسیج  خبر داد و گفت: با توجه به اشراف بخشداران به حوزه بخش، در نظر است توزیع آرد توسط این کارگروه انجام شود.

وی از طرح استفاده از ناظرین افتخاری و ظرفیت بسیج و دهیاران منتخب در امر بازرسی خبر داد و افزود: سیاست‌های ستاد تنظیم بازار در راستای توزیع عادلانه آرد بین نانوایی ها، تشدید نظارت ها، برخورد با افراد متخلف و افزایش کیفیت نان می باشد و در این بین دستگاه های نظارتی نقش بسزایی را ایفا می کنند.