خرید تضمینی برگ سبزچای از چایکاران شمال از مرز ۷۹ هزار تن گذشت.

به گزارش نداي گيلان: رییس سازمان چای کشور گفت: چایکاران گیلان ومازندران از5 اردیبهشت تا امروز بیش از79هزارو 957تن برگ سبزچای به ارزش هزارو281میلیارد ریال برداشت کردند که 28درصد بیشترازپارسال است.
محمد ولی روزبهان در ادامه گفت: بیش از32 هزار و 328 تن ازبرگ سبزبرداشت شده درجه یک و بقیه درجه 2 بود.
او افزود: شرایط مساعد آب وهوایی، رغبت چایکاران به تولید بیشتر به علت پرداخت به موقع مطالبات و افزایش 71 درصدی بهای برگ سبزچای در2 سال گذشته، تغذیه وهرس باغ های چای ازدلایل افزایش تولید برگ سبزچای در گیلان ومازندران است.
رئیس سازمان چای کشورگفت : پیش بینی می شود چایکاران شمالی تا پایان فصل برداشت حدودا 3 هزارتن برگ سبزچای دیگر نیز برداشت کنند.
قیمت خریدتضمینی هرکیلو برگ سبزچای درجه یک امسال21 هزار و 800 ریال و درجه دو 12هزارو100ریال است.
55 هزارخانوارگیلان ومازندران25 هزار هکتارباغ چای دارند.
90 درصد چای کشور درگیلان تولید می شود.