افرادی هم هستند که زندگیشان وابسته به کامپیوتر و فناوری های الکترونیکی هست؛این افراد ممکن است ساعت ها بدون وقفه و توجه به دنیای بیرون مشغول سیر در فضای الکترونیکی باشند.

به گزارش سرویس فناوری ندای گیلان،امروزه کامپیوترها تبدیل به  عضو لاینفک زندگی بشری شده اند و تقریبا وجود سیستم های کامپیوتری را در همجا می توان احساس کرد.

با پیشرفت روزافزون دانش الکترونیکی سیستم های کامپیوتری هوشمند شده اند و امروز کاربردهای متفاوت و وسیعی را یافته اند از پشتیبانی سایت های اینترنتی و ارتباط در فضای مجازی گرفته تا سیستم هایی که برای gaming استفاده می شود یا کامپیوترهایی که به عنوان CAD (طراحی به کمک کامپیوتر) استفاده می شود و سیستم هایی که برای مقاصد اداری و تجاری و یا پردازش های بسیار گسترده استفاده می شوند همگی نوید ظهور عصری را می دهند:عصر زندگی دیجیتالی و هوش مصنوعی

افرادی هم هستند که زندگیشان وابسته به کامپیوتر و فناوری های الکترونیکی هست؛این افراد ممکن است ساعت ها بدون وقفه و توجه به دنیای بیرون مشغول سیر در فضای الکترونیکی باشند.

در این بین هستند کسانی که دوست دارند محیط کاریشان خاص و ویژه باشد نمونه ای از این محیط های کاری را در زیر مشاهده می کنیم.

 

system (88)

 

 

system (1) system (2) system (3) system (4) system (5) system (6) system (7) system (8) system (9) system (10) system (11) system (12) system (13) system (14) system (15) system (16) system (17) system (18) system (19) system (20) system (21) system (22) system (23) system (24) system (25) system (26) system (27) system (28) system (29) system (30) system (31) system (32) system (33) system (34) system (35) system (36) system (37) system (38) system (39) system (40) system (41) system (42) system (43) system (44) system (45) system (46) system (47) system (48) system (49) system (50) system (51) system (52) system (53) system (54) system (55) system (56) system (57) system (58) system (59) system (60) system (61) system (62) system (63) system (64) system (65) system (66) system (67) system (68) system (69) system (70) system (71) system (72) system (73) system (74) system (75) system (76) system (77) system (78) system (79) system (80) system (81) system (82) system (83) system (84) system (85) system (86) system (87) system (88)