بایگانی‌ها محمد صنعتي | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
ما شاعران بر قدرتیم،‌ نه با قدرت ۰۴ شهریور ۱۳۹۴

ما شاعران بر قدرتیم،‌ نه با قدرت

اخوان ثالث معتقد بود شعر در وهله‌ی اول باید بتواند با جامعه، تاریخ و مردم ارتباط برقرار کند و از مسائل زمانه سرشار باشد.