بایگانی‌ها شهيد مطهري | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
«انسان و ایمان» ; تفاوت اساسی انسان با دیگر جانداران در چیست؟! ۲۸ شهریور ۱۳۹۴

«انسان و ایمان» ; تفاوت اساسی انسان با دیگر جانداران در چیست؟!

کتاب انسان و ایمان کتابی است فلسفی-دینی که برای همه انسان ها و نفوس مناسب است زیرا در این کتاب از دشواری های فلسفی خبری نیست و در زمینه دینی نیز نه تنها برای مسلمانان بلکه برای تمام افراد جهان نوشته شده است .