بایگانی‌ها سرعت گير | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
سرعت گیر های گیلان ، دست انداز یا قتل انداز ۱۰ شهریور ۱۳۹۴

سرعت گیر های گیلان ، دست انداز یا قتل انداز

وجود سرعت‌گیرهای غیر مجاز که شیب و ارتفاع مناسبی ندارند و همچنین وجود برخی سرعت‌گیرهایی که تا فاصله چند متری قابل مشاهده نیستند، به جای آنکه باعث کاهش خطرات و تصادفات شود، خطرات را افزایش داده و خودشان باعث بروز حادثه می شوند