بایگانی‌ها رژيم | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
رژیم های ترور، مرگ خود را در مراجعه به رای مردم می بینند ۰۹ شهریور ۱۳۹۴

رژیم های ترور، مرگ خود را در مراجعه به رای مردم می بینند

رئیس جمهور: حامیان تروریسم از رای مردم می ترسند؛ رژیم ترور هیچگاه در مسیر انتخاب نیست که بخواهد به سمت صندوق برود. رژیم ترور از اساس بنای خودرا بر اشغال، ترور و ارعاب قرار داده است و امروز هم کار خود را ادامه می دهد.