بایگانی‌ها در اتاق عملیات مخالفان علیه دولت این روزها چه می گذرد؟ | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
در اتاق عملیات مخالفان علیه دولت این روزها چه می گذرد؟ 24 خرداد 1394

در اتاق عملیات مخالفان علیه دولت این روزها چه می گذرد؟

از تریبون تلویزیون گذشته، محافل و مراسم مذهبی هفتگی، هماهنگ و یکصدا از این گفتند که «تحریم‌ها نعمت بوده‌اند» و «مگر تحریم‌ها ما را مستأصل و بیچاره کرده است>>