حسین علی محمدی
سه فوریتی توقف مذاکرات /چند نماینده از گیلان طرح توقف مذاکرات را امضا کردند؟ 23 اردیبهشت 1394

سه فوریتی توقف مذاکرات /چند نماینده از گیلان طرح توقف مذاکرات را امضا کردند؟

بر اساس این طرح دولت و مسئولین سیاست خارجی و اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای موظفند هرگونه ارتباط و مذاکره با آمریکایی ها در موضوع هسته ای را قطع کنند

مدیرکل کمیته امداد گیلان:قانون ما باید طوری تدوین شود تا فقر ایجاد نگردد 30 بهمن 1393

مدیرکل کمیته امداد گیلان:قانون ما باید طوری تدوین شود تا فقر ایجاد نگردد

اگر ثروت در کشور به طور مساوی تقسیم گردد، قطعا فقر ایجاد نمی شود