فرماندار رودبار گفت بیش از 17 میلیارد تومان اعتبار برای اجرا و تکمیل طرح های عمرانی این شهرستان اختصاص داده شده است.

به گزارش ندای گیلان،فرماندار رودبار در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان گفت: ۱۷ میلیارد و ۷۲۲ میلیون تومان اعتبار عمرانی به این شهرستان اختصاص یافته است.

محمد صالح ضیایی افزود: این اعتبار برای اجرای طرح های کشاورزی و منابع طبیعی، راه، آب آشامیدنی ، عمران شهری، طرح هادی و دیگر طرح ها اختصاص یافته است.

نماینده رودبار در خانه ملت هم در این نشست گفت: ساخت سد دیورش که از سال ۹۳ آغاز شد و سال ۹۶ باید افتتاح می شد هنوز به اتمام نرسیده است.
مهرداد گودرزوند چگینی همچنین افزود: طرح ۲ فوریتی کمک معیشتی به مردم در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شده است و به زودی به صحن مجلس می رود.

وی تصریح کرد : از هزار و ۲۷۸ طرح که بنیاد برکت در ۲ سال گذشته در گیلان اجرا کرد فقط یک طرح و آن هم به شکل مشارکتی در رودبار بود.