فرمانده انتظامی استان گیلان از کشف بیش از ۱۰ هزار قطعه مرغ زنده بدون مجوز از ۵ دستگاه کامیون در جاده رشت – رودبار خبر داد.

به گزارش ندای گیلان از رودبار،سردار عزیزاله ملکی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر انتقال مرغ زنده بدون مجوز با ۵ دستگاه کامیون به خارج از استان، پلیس استان به سرعت موضوع را بررسی کرد.

وی با اشاره به بازرسی کردن برخی خودروهای مشکوک در مسیر رشت – رودبار، افزود: ماموران انتظامی ۱۰ هزار و ۶۷۰ قطعه مرغ زنده بدون مجوز حمل و بهداشت به وزن تقریبی ۱۵ تن و ۸۰۵ کیلوگرم را در بازرسی از ۵ دستگاه کامیون در این جاده کشف کردند.

سردار عزیزاله ملکی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر انتقال مرغ زنده بدون مجوز با ۵ دستگاه کامیون به خارج از استان، پلیس استان به سرعت موضوع را بررسی کرد.

وی با اشاره به بازرسی کردن برخی خودروهای مشکوک در مسیر رشت – رودبار، افزود: ماموران انتظامی ۱۰ هزار و ۶۷۰ قطعه مرغ زنده بدون مجوز حمل و بهداشت به وزن تقریبی ۱۵ تن و ۸۰۵ کیلوگرم را در بازرسی از ۵ دستگاه کامیون در این جاده کشف کردند.