موضوع فلسطین و دفاع از مردم مظلومش علاوه بر مسائل دینی و منطقه ای، اکنون وارد هویدا شدن میان مرز و مسئله انسانیت و موجودیت شده است.

به گزارش ندای گیلان از رشت، متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن رحیم

موضوع فلسطین و دفاع از مردم مظلومش علاوه بر مسائل دینی و منطقه ای، اکنون وارد هویدا شدن میان مرز و مسئله انسانیت و موجودیت شده است.

پدری که خود روزی خانه سرخ پوستان را در قاره آمریکا خراب کرد و با کشتارشان خانه اش را بنا کرد تا کدخدای جهان باشد، فرزندش را نیز به خاورمیانه فرستاد تا با بیرون کردن مردم مظلوم فلسطین کدخدایی در خاورمیانه و آسیا را به آنها بدهد تا ملت های دنیا برایشان یک برده باشند و ظلم و جنایت برای تحقق باطل آنها، دنیا را فرا بگیرد و موجودیت ساکنان بومی اش را تهدید کنند.

اکنون مردم و زنان و کودکان فلسطینی در خط مقدم جبهه مقاومت علیه این ظلم های آشکار هستند و با مقاومتشان نشان دادند که رژیم موقت و جعلی و حامیانش رنگ و بویی از انسانیت نبرده و حقوق بشر برایشان یک رفتار گزینشی و ابزار جنگی علیه دیگر ملت های جهان است.

جنایت کم سابقه و جنگی رژیم جعلی علیه مردم بی دفاع غزه در بيمارستان المعدانی عواطف و روحیه و احساسات انسان دوستانه حامیان حق و انسانیت در دنیا را بر افروخته کرد و قلب های مسلمان و آزادگان جهان را به درد آورد.

اینجانب ضمن تسلیت به همه مسلمانان و مردم آزاده جهان، این اقدام ضد بشری رژیم جعلی صهيونيستی علیه ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین را شدیدا محکوم کرده و امیدوارم تا روزی خداوند متعال با دستان سربازان جبهه مقاومت و پیروان راه حقش، امنیت و آرامش و انسانیت حقیقی را به ملت های مظلوم دنیا هدیه کند.

والعاقبه للمتقین

حمیدرضا امام پناهی