خبرهایی خوبی از از این خانواده به گوش می رسد؛مردم فهیم گیلان به کمک محمد جواد شتافتند و به سرعت خانه ای مجهز برای او مهیا کردند تا دیگر دستان کوچکش از برف و سرما نلرزد.

به گزارش ندای گیلان از فومن،تنها چند روز از انتشار اخبار کودکی که به همراه خانواده خود در زیر چادر محقر و بدون داشتن کم ترین امکانات اولیه زندگی می کرد می گذرد.

داستانی که اشک بر چشمان همگان جاری ساخت و به سرعت نقل محافل گوناگون شد.

اما حالا خبرهایی خوبی از از این خانواده به گوش می رسد؛مردم فهیم گیلان به کمک محمد جواد شتافتند و به سرعت خانه ای مجهز برای او مهیا کردند تا دیگر دستان کوچکش از برف و سرما نلرزد.

دقایقی پیش محمد جواد آن چادر محقر و شرایط زندگی اسفناک را برای همیشه ترک گفت و به منزل جدیدش نقل مکان کرد.

منزل محمدجوابphoto_2016-11-29_12-35-04photo_2016-11-29_12-57-11

ندای گیلان از تمام همکاران رسانه ای که دلسوزانه اخبار این خانواده را بازنشر داده و موجب نشستن گل لبخند بر صورت محمدجواد و والدین وی شدند صمیمانه سپاسگزاری می کند.