با پیگیری های مهندس جبار کوچکی نژاد زمین شرکت دام پروری سپیدرود در منطقه پاره بیجار رشت جهت ایجاد فضای آموزشی به آموزش و پرورش گیلان واگذار شد.
به گزارش ندای گیلان از رشت، پاره بیجار یکی از مناطق محروم حاشیه شهر رشت است که از کاستی های زیادی رنج می برد.
با توجه به عدم وجود یک فضای آموزشی مناسب در این منطقه بدلیل عدم وجود زمین جهت احداث این فضای آموزشی جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا با رایزنی با سازمان خصوصی سازی ایران بتواند موفقت واگذاری بخشی از زمین های شرکت دامپروری سپید رود در این منطقه را اخذ نموده و در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان قرار دهد.

این پیگیری های کوچکی نژاد که مکاتبات آن نیز منتشر گردیده است یک گام مثبت در جهت رفع محرومیت زدایی حاشیه شهر رشت و همچنین توجه ویژه به حوزه آموزش و پرورش دارد که موجب خرسندی مردم این منطقه را فراهم آورده است.