مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: طرح واکسیناسیون ۴۰ هزار فرهنگی برای معلمان و دست اندرکاران رسمی و غیررسمی آغاز شده که برای تسریع این روند، ۳۶ مدرسه به واکسیناسیون فرهنگیان اختصاص یافته است.

به گزارش ندای گیلان،مدیرکل آموزش و پرورش گیلان امروز گفت: طرح واکسیناسیون ۴۰ هزار فرهنگی برای معلمان و دست اندرکاران رسمی و غیررسمی آغاز شده که برای تسریع این روند، ۳۶ مدرسه به واکسیناسیون فرهنگیان اختصاص یافته است.
محمد رحمتی در حاشیه مراسم آغاز واکسیناسیون فرهنگیان در گیلان، با اشاره به ضرورت بازگشایی ایمن مدارس و آموزش حضوری دانش‌آموزان در سال تحصیلی پیشرو، افزود:فرهنگیان می‌توانند طبق نوبت دهی که از طرف ادارات آموزش و پرورش مناطق استان تعیین شده، به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.