جمشیدنژاد در پاسخ به خبرنگار ندای گیلان در خصوص وضعیت سرپرستی های فرمانداری رودسر و لاهیجان گفت : ما تصمیم ساز هستیم تصمیم گیر نیستیم.

علی اصغر جمشید نژاد در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان  در خصوص فعالیت احزاب در گیلان اظهار داشت: فعالیت احزاب در گیلان کم رنگ است فقط درزمان انتخابات بروز و ظهور پیدا می کنند و بغضی از احزاب در گیلان فعالیت خاصی ندارند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان افزود: احزاب باید در همه مناسبات مهم کشور حضور پیدا کنند اظهارنظر، بیانیه و برگزاری کنگره داشته باشند .

جمشیدنژاد در خصوص وضعیت سرپرستی های فرمانداری رودسر و لاهیجان گفت : ما تصمیم ساز هستیم تصمیم گیر نیستیم.

وی در خصوص جابجایی های فرمانداران شهرهای گیلان گفت: با توجه به مصیبت پیش آمده برای استاندار محترم گیلان انشاءالله تکلیف آنها مشخص خواهد شد.