رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت در خصوص مزیت ثبت جهانی جنگل های هیرکانی گفت : ثبت های جهانی حتما موجب رونق بیشتر گردشگری برای مناطق ثبت شده خواهد شد.

دکتر  علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی در حاشیه سفر به ماسال و فومن در پاسخ به خبرنگار ندای گیلان در خصوص فواید ثبت جنگل های هیرکانی برای مردم این مناطق خصوصا منطقه محافظت شده گشت رودخان اظهار داشت: یکی از بزرگترین مزیت های ثبت جهانی جنگل ها حفاظت از آن است.

وی افزود:وقتی موردی به ثبت جهانی می رسد جهان متعهد به حفاظت از آن می شود و جنگل های هیرکانی با این ثبت جهانی مورد حفاظت و دقت بیشتری قرار خواهند گرفت.

معاون رئیس جمهور افزود: مورد دوم و مورد اهمیت این است که ثبت جهانی موجب شناخته شدن کشور و آن منطقه می شود و بزرگترین دستاوردش برای گیلان این است که اسم گیلان و این منطقه جهانی شده و در سایت های یونسکو از آن نام برده می شود.

 

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به اینکه یکی از ماخذهایی که گردشگران برای انتخاب سفر از آن استفاده می کنند مراکز جهانی به ویژه سایت های یونسکو است خاطرنشان کرد:ما هرجایی که ثبت ملی داشته ایم شاهد رونق خوبی در حضور گردشگران بوده ایم و در ثبت های جهانی حتما موجب رونق بیشتر گردشگری برای آن منطقه خواهد شد.