معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت گفت: همه آنچه که در قالب سنت ها و اصالت های شهر رشت وجود داشت در سند بازآفرینی این شهر دیده شده است.

به گزارش خبرنگار ندای گیلان از رشت،سمیه رستگار با بیان اینکه شهر رشت دوره گذاری را تحت عنوان بازآفرینی طی می کند بیان داشت:رشت به عنوان شهر اولین ها در کشور معروف است.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت با اشاره به اینکه همه آنچه که در قالب سنت ها و اصالت های شهر رشت وجود داشت در سند بازآفرینی این شهر دیده شده گفت:پیاده راه فرهنگی شهر رشت یک نمونه از اجرای سند بازآفرینی است.

وی با تصریح بر اینکه شهر رشت در گذشته دروازه عبوری برای بسیاری از مسافرین بود تاکید کرد:در حال حاظر با مدیریت شهردار و اهداف تعیین شده از جانب شورا به شهری با اندیشه جذب توریست تبدیل شده است.

رستگار حضور چهره های برجسته فرهنگی،هنری و بین المللی را یکی از نمود های عینی سندبازآفرینی عنوان کرد و افزود:روابط بین الملل مهم ترین عنصر بین دولت هاو حکومت هاست.

معاون اقتصادی شهرداری رشت با اشاره به اینکه در دنیای امروز کوچکترین اخبار از طریق فضای مجازی به دنیا مخابره می شود خاطرنشان کرد:قرار است رشتی بسازیم که نه در مجاز بلکه در در واقعیت دنیا را به سفر کردن به این شهر تشویق کند.