چندی پیش یکی از نمایندگان در اقدامی دور از شان و قابل تامل پیامکی زشت و وحشتناک را با خط موبایل شخصی خود به خبرنگار خزرآنلاین ارسال کرد.

 خزرآنلاین:

چندی پیش یکی از نمایندگان در اقدامی دور از شان و قابل تامل پیامکی زشت و وحشتناک را با خط موبایل شخصی خود به خبرنگار خزرآنلاین ارسال کرد.

در همین راستا آرش شعاع شرق، سردبیر پایگاه خبری تحلیلی گیلان نو در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین گفت: “متاسفانه رواج چنین بی اخلاقی هایی از سوی برخی افراد فحاش و حنجره های اجاری به تهدیدی علیه فرهنگ این استان تبدیل شده است”

وی افزود: ” آمادگی خود را برای ارائه مستندات به نهادهای نظارتی در این خصوص اعلام می دارم”

آرش شعاع شرق با بیان اینکه متاسفانه بارها از سوی افراد نزدیک به این نماینده تهدید شده ام، تصریح کرد: ” پس از ارسال پیامک توسط این نماینده، وی برخی از نزدیکان خود را جهت گفتگو با بنده برای انصراف از پیگیری موضوع به نزدم فرستاد که بنده به هیچ عنوان حاضر به گفتگو با وی نشدم و لذا اکنون از سوی برخی از اطرافیان او به طرق مختلف تهدید می شوم به نحوی که بارها در محافل گوناگون این موضوع را در نزد دوستان متذکر شده ام و لذا از همین جا اعلام می کنم که هر مشکلی برایم در آینده پیش بیاید ایشان را دخیل می دانم”