با حكم رحمتي معاون اداري و مالي شهرداري رشت متين عاشوري به عنوان “نخستين زن مدير دفتر سرمايه گذاري شهرداري كلانشهر رشت ” منصوب شد

ندای گیلان: با حكم رحمتي معاون اداري و مالي شهرداري رشت متين عاشوري به عنوان نخستين زن مدير دفتر سرمايه گذاري شهرداري كلانشهر رشت منصوب شد
دراين حكم آمده است :
سركار خانم متين عا شوري
با توجه به تعهد و تجربه و تخصص جنابعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان ” مدير دفتر سرمايه گذاري شهرداري رشت ” منصوب مي گرديد . اميد است با توكل به ايزد منان و همچنين تعهد و توانمندي هاي خود ضمن بهره گيري از منابع و امكانات موجود بستر هاي لازم را براي پويايي و توسعه نظام هاي اجرايي را فراهم آورده و با نوآوري خلاقيت ، تفكر و يافتن راه كارهاي نوين در انجام ماموريت ها و وظايف سازماني موفق و مويد باشيد ./رشت پرس