طی حکمی از سوری استاندار گیلان بابک باستانی به عنوان بخشدار مرکزی آستارا منصوب شد.

به گزارش ندای گیلان،طی حکمی از سوری استاندار گیلان بابک باستانی به عنوان بخشدار مرکزی آستارا منصوب شد.

کرسی بخشداری این شهرستان به دلیل انتصاب چنگیز شکوری به عنوان بخشدار مرکزی تالش برای مدتی خالی مانده بود.

همچنن پس از اینکه سیروس شفقی به عنوان فرماندار رشت منصوب شد استاندار گیلان طی حکمی معاون سیاسی فرمانداری این شهرستان را به سمت سرپرست فرمانداری آستارا منصوب کرد.(اینجا بخوانید)